Onorariul

 • Conform art. 26 din Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (cu modificările şi completările ulterioare): ”Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu părtile, precum şi la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.” ”Onorariul trebuie sa fie rezonabil şi să ţină cont de natura şi de obiectul conflictului.”
  Astfel, onorariul se va stabili de către părţi şi mediator, în funcţie de complexitatea cazului şi se va achita în mod egal de către cele două părţi, dacă acestea nu convin altfel.
  Pentru şedinţa de informare a părţilor privind medierea, avantajele, scopul, efectele şi limitele acesteia, „Vărărean Florin-Ioan – Birou de Mediator” nu percepe onorariu.
  Părţile care optează pentru mediere pot, potrivit prevederilor O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar, pot beneficia de restituirea sumei plătite mediatorului cu titlu de onorariu, dacă se vor încadra în condițiile stbilite de art. 8 din OUG 51/2008 și, foarte important, dacă vor apela la mediere înainte de declanșarea procesului civil dar și după declanșarea acestuia, dar înainte de prima zi de înfățișare.
  Astfel, beneficiază şi de restituirea sumei plătite mediatorului cu titlu de onorariu:
  - persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 500 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.
  - dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 800 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.
  - ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cauza diferenţelor de cost al vieţii dintre statul membru în care acesta îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România.
  Ajutorul public judiciar se poate acorda în formele prevăzute de art. 6 din aceeași ordonanță. Pentru a beneficia de ajutorul public judiciar, clienţilor li se va asigura asistenţă gratuită din partea colaboratorilor noştri.

Utile

Analog flash clock widget

26 mai 2018