Avantajele medierii

 • Prin mediere putem aplana conflicte şi rezolva dispute, atât dintre cele care pot urma calea instanţelor (divorţuri, grăniţuiri, partaje, pretenţii, despăgubiri, contracte diverse, etc.), cât și dintre cele de vecinătate, comunitare (neînțelegeri între vecini, divergențe între membrii familiei, etc.).
  Principalele avantaje ale alegerii procedurii medierii sunt:
  1. Durata medierii.
  În cadrul medierii, în funcţie de natura cauzei, soluţionarea conflictului poate avea loc încă de la prima şedinţă. Apoi, viitoarele şedinţe se stabilesc de către părţi de comun acord cu mediatorul, convenind asupra datei şi orei, cât şi asupra locului (de regulă la biroul mediatorului), şi, evident, nu se acordă termene petru lipsă de procedură sau efectuare expertiză. Prin comparaţie termenele din procesul judiciar pot ajunge chiar şi până la 1 an, fără a mai calcula şi eventualele căi de atac.
  2. Costuri financiare reduse.
  Astfel, la mediator nu se achită decât onorariul dinainte stabilit, onorariu convenit împreuna cu părţile, în funcţie de complexitatea şi natura cauzei. În instanţă, costurile, care cuprind taxa de timbru, onorariile avocaţilor, expertize, sunt, evident, mai ridicate.
  3. Restiuirea taxei de timbru judiciar platită.
  Dacă litigiul e pe rolul instanţei şi s-a achitat taxa de timbru, iar părţile, prin intermediul medierii, ajung la un acord, la cererea parţii interesate, instanţa dispune returnarea taxei de timbru achitate.
  4. Confidenţialitatea.
  Toate şedinţele de negociere, acordul părţilor şi întreg procesul de mediere sunt confidenţiale, acesta fiind un mare avantaj pentru părţi. Astfel, şedinţele de negociere au loc fără public, fără presă, evitându-se expunerea publică a conflictului, a negocierilor şi a înţelegerii dintre părţi.
  5. Părţile decid asupra modului de soluţionare.
  Părţile decid singure, cu asistarea mediatorului, care este soluţia cea mai eficientă şi mai convenabilă pentru fiecare în parte. În procesul judiciar hotărârea apaţine judecătorului şi, în majoritatea cazurilor, una din părţi este nemulţumită de această hotărâre, considerându-se chiar nedreptăţită. Deci, dacă în instanţă câştigă doar o parte, în mediere ambele părţi câştigă, deoarece soluţia le aparţine.
  6. Acordul de mediere.
  Dacă părţile ajung la înţelegere se va încheia un acord de mediere, care produce efecte între părţi, chiar de la semnarea lui, fără alte formalităţi (cu excepţia acordurilor care privesc transferuri de drepturi de proprietate sau alte drepturi reale, a acordurilor care tratează divorţuri, partaje sau cauze succesorale, cazuri în care acestea se vor prezenta instanţei de judecată sau notarului public, după caz, pentru efectuarea formalităţilor prevazute de lege).

Utile

Analog flash clock widget

26 mai 2018