Birou mediator Vararean Florin-Ioan – cea mai eficienta mediere din Transilvania

 • Ce este medierea?
  Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.
  Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

 • Ce se poate media?
  Pot face obiectul medierii diverse tipuri de conflicte / litigii / dispute. Astfel, clasificate pe domeniul acestora, se pot media:
  - Cauze privind dreptul familiei: divorţ, partajul bunurilor, încredinţarea sau reîncredinţarea de minori, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor, etc.;
  - Cauze privind dreptul civile: partaje, pretenţii, grăniţuiri şi diverse raporturi de vecinătate, succesiuni, diverse contracte, drept de proprietate, evacuări, despăgubiri, conflicte de natura imobiliara, etc.;
  - Cauze comerciale: nerespectarea clauzelor contractuale, penalizari, recuperări creanţe, etc.;
  - Cauze penale: în cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate şi împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, dupa formularea plângerii, daca făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu condiţia ca victima să îşi exprime consimţământul de a participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul;
  - Alte cauze cum ar fi: protecţia consumatorului, protectia drepturilor de autor, malpraxis, etc.

  Click aici pentru avantajele medierii

Utile

Analog flash clock widget

26 mai 2018